top of page
Terms

Regulamin pobytu w Bell House

Odpowiedzialność

Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia obiektu i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). 

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości!

Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Gości!

 

Nocleg

Doba hotelowa w Bell House  rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 10:00.

W godzinach 22:00-07:00 na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna!

Goście nie mogą bez zgody gospodarza przyjmować gości w Bell House oraz nie mogą wpuszczać osób obcych na teren obiektu.

 

Księga Gości

Pobyt każdego Gościa bez wyjątku zostaje zgłoszony do Urzędu Gminy Bükkzsérc.

Według węgierskich przepisów osoby, które ukończyły 18 lat, muszą uiścić podatek turystyczny (IFA). Podatek ten nie został wliczony w sumę zaliczki za pobyt. 

Prosimy o czytelne wypełnienie danych meldunkowych w Księdze Gości najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia po przyjeździe.

Władze Gminy mają prawo w każdej chwili sprawdzić tożsamość Gości i porównać z wpisem do Księgi Gości. 

Dane osób niepełnoletnich wpisują do Księgi rodzice lub opiekunowie. 

Księga Gości zostanie udostępniona przybyłym Gościom w dniu przyjazdu przez gospodarza obiektu.

 

Palenie tytoniu

W budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania kadzidełek! 

Palenie tytoniu w ogrodzie dozwolone jest jedynie w okolicy paleniska.

Uprzejmie prosimy o wyrzucanie niedopałków do paleniska lub popielniczki!

 

Ładunki wybuchowe i broń

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz używania materiałów pirotechnicznych.

Zabrania się również przechowywania ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 

Palenie ogniska, gotowanie w kociołku, korzystanie z grila

Ognisko wolno palić jedynie w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego! (Obok ogniska należy przygotować wodę do gaszenia oraz odsunąć od ogniska wszelkie łatwopalne przedmioty!) Po zakończeniu ogniska należy sprawdzić, czy ogień został zagaszony! Zabrania się palenia innych przedmiotów (np. plastik lub guma, itd.) poza udostępnionym do zapalenia ogniska drewnem oraz papierem! 

Osoby niepełnoletnie oraz osoby znajdujące się pod wpływem lekarstw, alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać w pobliżu ogniska.

Gril działa na butlę z gazem (propan-butan) i jest wysoce niebezpieczny z punktu widzenia wybuchu lub ognia. Mogą go używać jedynie osoby dorosłe i trzeźwe. Po użyciu grila prosimy o wyczyszczenie kraty oraz płyty paleniska. Prosimy nie wylewać środków chemicznych wykorzystanych do czyszczenia grila na trawę lub rośliny.

 

Użytkowanie basenu

Przebywanie w basenie jest niebezpieczne! 

Głębokość wody w basenie wynosi 120 cm. Dzieci poniżej 6 lat, niższe niż 140 cm oraz nie umiejące pływać, mogą przebywać w basenie jedynie pod opieką osoby dorosłej umiejącej pływać! 

Do basenu nie wolno wnosić mydła, środków kosmetycznych, jedzenia oraz picia. W basenie nie wolno palić. Zabrania się również wpuszczać do basenu zwierzęta. 

Osoby cierpiące na choroby przewodu pokarmowego, choroby skórne i weneryczne oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają wstępu do basenu. 

Przed wejściem do basenu należy nakręcić folię ochronną na znajdujący się obok basenu pręt, zaś po kąpieli należy basen tą folią przykryć. 

Basen utrzymuje w porządku gospodarz. Jeżeli po zdjęciu folii do wody dostaną się liście, gałązki lub insekty użtkownicy basenu mogą je wyłowić za pomocą siatki znajdującej się w pobliżu basenu. 

 

Zamykanie ogrodu i budynku

Opuszczając każdorazowo obiekt Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, pogasić światła oraz sprawdzić zamknięcie drzwi, furtki i bramy! W nocy należy dokładnie pozamykać wszystkie drzwi.

 

Zwierzęta

Do domu nie wolno wpuścić żadnego zwierzęcia domowego. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby pozostawione w ogrodzie zwierzęta nie niszczyły kwiatów, roślin, drzew owocowych, mebli ogrodowych oraz aby nie wchodziły do basenu. 

  

Parkowanie

Prosimy o parkowanie samochodów poza ogrodzeniem, w taki sposób, aby nie torować dojazdu do sąsiednich posesji oraz nie utrudniać ruchu na ulicy. Samochód może wjechać do ogrodu tylko w celu wypakowania bagażu, zatrzymać się na kamieniach tuż za bramą i nie wjeżdżać na trawę.

 

Wyposażenie domu

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia domu. Prosimy o korzystanie z wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Prosimy o nieprzestawianie przedmiotów dekoracyjnych (np. nie zdejmowanie eksponatów lub zdjęć). Przedmiotów znajdujących się w domu (np. koców, poduszek, materacy, odbiorników TV i radio) nie wolno wynosić do ogrodu. 

 

Sprzątanie

Goście wprowadzają się do czystego, sprzątniętego domu i w czasie swojego pobytu sami dbają o zachowanie porządku. 

 

Śmieci

Śmieci gospodarcze i odpadki należy wrzucać do kubła na śmieci znajdującego się w kuchni. Przed domem, przy furtce znajduje się duży pojemnik na śmieci. Czyste worki do kubła na śmieci znajdują się pod zlewozmywakiem. 

 

Ogrzewanie

Centralne ogrzewanie w domu działa w okresie od 1 października do 30 kwietnia. Temperaturę w pokojach można regulować  jedynie pokrętłami na kaloryferach. 

 

Posiłki

W domu Goście mają do dyspozycji dobrze wyposażoną kuchnię. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w kuchni lub na zewnątrz, przy stołach pod orzechem lub na werandzie. 

Do mikrofalówki nie wolno wkładać metalowych przedmiotów. 

 

Ogród

O ogród dba gospodarz domu. Uprasza się o nieniszczenie kwiatów i roślin. 

 

Internet

Network: Bell House, Password: Downstairs1

 

Życzymy miłego pobytu i wypoczynku!

 

Niżej podpisany _________________________________________________________________, 

 

data i miejsce urodzenia: __________________________________________________________,

 

adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________________________,

oświadczam, że zostałem dokładnie poinformowany przez gospodarza „Bell House” (3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 51.) jaki sposób należy korzystać z wyposażenia domu zgodnie z jego przeznaczeniem, o niebezpieczeństwach związanych ze spędzaniem czasu na wolnym powietrzu (kąpiel w basenie, palenie ogniska, gril) oraz że zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję go. 

 

 

Bükkzsérc, 2021. ______________________                                                                    ________________________________

                                                                                                                                                          podpis Gościa

 

 

Dom świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich gospodarzowi, co umożliwi natychmiastową reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W razie ewentualnych usterek lub awarii gospodarz domu jest osiągalny pod następującym numerem telefonu: +36 30 93 33 838, +36 30 289 0 777

 

Telefony w razie zagrożenia (Policja / Pogotowie ratunkowe / Straż pożarna): 112

 

 

Dziękujemy!

Życzymy miłego pobytu i wypoczynku!

PRINT

bottom of page